Koronavírus hírek, információk - Mohács

Koronavírus hírek, információk - Mohács

1/2020. (XII.15.) Polgármesteri-Jegyzői együttes Utasítás a koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről            

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67.§ (1) bekezdés b) pontja és a 81.§ (1) és (3) bekezdésében meghatározottak alapján, a COVID – 19 pandémia alatti szabályokról, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdésének j.) pontjában szereplő felhatalmazás alapján,

- a koronavírus járvány terjedésének mérséklése,

- a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése,

- a közösségi érintkezések számának csökkentése,

- továbbá a Mohácsi Polgármesteri Hivatal közigazgatási feladatainak határidőben történő ellátása céljából a szükséges és elégséges szolgáltatás biztosítása érdekében - figyelemmel arra, hogy Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI.3) Korm. rendelettel 2020. november 4. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetetett ki, illetve tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendeletben foglalt szabályokra - az alábbi együttes utasítást adjuk ki:

 

 1. Az utasítás személyi hatálya kiterjed a Mohácsi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) köztisztviselőire, ügykezelőire, munkavállalóira, a megbízási, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottakra (a továbbiakban: dolgozók) és mindazokra, akik a Hivatal épületeibe bármely célból belépnek.
 2. Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed a Hivatal 7700 Mohács, Széchenyi tér 1. szám alatti épületének egészére, illetve az ott elhelyezett tulajdonában vagy használatában álló ingóságokra és tárgyi eszközökre.
 3. A Hivatalba történő belépés kizárólag a Széchenyi tér felőli főbejáraton történhet.
 4. A Hivatalba történő belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés.
 5. A Hivatal dolgozói a hivatali épületben kötelesek minimálisra csökkenteni az ügyfelekkel való testi érintkezést. Ennek érdekében – az ügyfeleket kizárólag időpontfoglalással lehet személyesen kiszolgálni, törekedni kell az elektronikus ügyintézésre, információszolgáltatásra a telefonos és e-mailen történő kommunikációt kell használni.
 6. A Hivatal folyosóin ügyfelek nem tartózkodhatnak, ők kötelesek a Hivatal előterében várakozni. Az előtérben egyidejűleg legfeljebb öt ügyfél tartózkodhat, a többiek kötelesek az épület előtt várakozni.
 7. A Hivatalba belépő ügyfelek kötelesek a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőt használni.

–    a Hivatalban az ügyfelek kötelesek szájat és orrot eltakaró eszközt (pl. maszkot, sálat, kendőt)

 1. A Hivatal közös használatú területein (folyosó, mosdók, közös használatú irodák) kötelező az arcot eltakaró maszk, viselése és az egyes személyek közötti legalább 1,5 méteres szociális távolságtartás.
 2. A Hivatal dolgozói – amennyiben az az 5. pontban rögzítettek ellenére sem elkerülhető- az ügyfelekkel való személyes kontaktus során kerüljék azt, hogy egyszerre több ügyfelet hívnak be az irodába.
 3. A Hivatal dolgozói az ügyfelek távozása után, a következő ügyfél behívása előtt kötelesek a központilag biztosított törlőkendővel áttörölni a kilincset, az ügyfelek által használt tollat, illetve asztalrészt.
 4. A Hivatal dolgozói kötelesek lehetőség szerint minél gyakrabban gondoskodni a kézhigiéniáról kézmosással és fertőtlenítéssel.
 5. A hivatali épület takarítása során külön figyelmet kell fordítani az ügyfelek által használt bútorzat, korlátok, közös használatú terek mindennapos fertőtlenítőszeres letörlésére.
 6. Jelen utasítás a kihirdetését követő napon lép hatályba. Jelen utasítás hatáIya a pandémia fennállásának időtartamáig tart. Amennyiben a veszélyhelyzet megszüntetésre kerül jelen utasítás hatáIyát veszti.

 

Mohács, 2020. december 18.

 

Pávkovics Gábor polgármester

Dr. Kovács Mirella jegyző

 

Napjaink központi kérdése: kérjünk-e védőoltást koronavírus-fertőzés ellen?

Az újszülöttkori BCG-oltás után nagyon sok védőoltást kapott minden honfitársunk. 1968-tól oltunk kanyaró,  majd rózsahimlő, mumpsz, gyermekbénulás és a súlyos hangszalaggyulladás kórokozója ellen. Vakcinálunk súlyos bélfertőzést okozó  vírusok (ROTA) ellen, de védekezünk méhnyakrák elleni  is.

Oltunk májgyulladás ellen, de ide tartozik a kullancs által okozott agyvelőgyulladás kivédése is. Vakcinálunk a tüdőgyulladás, agyhártyagyulladás kórokozói ellen, s bárányhimlő elleni védőoltásunk ugyancsak van.

Influenza ellen minden évben oltunk, mert a vírus változik (mutálódik) és az oltóanyagot is ehhez kell igazítani.

Az oltóanyagok javarésze ingyenes, így a koronavírus elleni vakcina is!

Ami igen fontos: a védőoltásoknak köszönhető az úgynevezett „nyájimmunitás”, amely kollektív védelmet biztosít. Koronavírus ellen ma a biztos védelmet a védőoltás jelenti – ezért kérjük, igényeljük, mert ezzel nemcsak önmagunkat, de embertársainkat is védjük.

Dr. Nyul István

Szentestére felfüggesztjük a kijárási tilalmat. A családi összejövetelek tíz fős korlátjába nem számítanak bele a gyermekek.

https://www.facebook.com/kormanyzat/photos/a.134933189912743/4854845997921415/

 

🔹A kormány felfüggesztette a védett idősávot. Minden korosztály mehet teljes nyitvatartási időben vásárolni. 
🔹Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy a piacon és a vásártéren továbbra is kötelező a maszk használata, mivel a meghosszabbított polgármesteri rendelet január 11-ig hatályos!
Vigyázzunk egymásra!

Tájékoztatás:
A kormány védett boltsávot hirdetett az idős honfitársaink védelmére!

A saját és családja érdekében kizárólag a 65. életévét betöltött személy látogathatja a napi fogyasztási cikkeket értékesítő élelmiszerüzletet, a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, drogériai terméket, tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító üzletet), a gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet hétköznapokon 9:00-11:00, hétvégén 8:00-10:00 között.

Vigyázzunk egymásra!

https://www.facebook.com/pavkovicsgabor

Tájékoztatás a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos veszélyhelyzet ideje alatti felnőtt és gyermek háziorvosi ellátásról

Tisztelt Lakosság!

A rendkívüli helyzetre való tekintettel kérem a lakosság türelmét és együttműködését a háziorvosi ügyeleti ellátások terén is. Rendkívüli teher nehezedik az alapellátásra is, így kérem, hogy a következő szabályok betartásával segítség a háziorvosok, asszisztensek munkáját, hogy Mohács minden polgára megfelelő időben hozzájuthasson a szükséges ellátásokhoz úgy, hogy eközben nem veszélyeztetjük magunk és egymás egészségét.

 1. Az ügyeleti ellátás munkanapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon 24 órában érhető el indokolt esetben. Kérem, csak abban az esetben forduljon az ügyelethez, amennyiben az ellátás a következő rendelési időig nem halasztható, azaz frissen kialakult betegségek, vagy súlyos állapotromlás esetében. Ügyeleti időben csak újonnan szükségessé vált, vagy életmentő gyógyszerek felírására van lehetőség. Hirtelen fellépő súlyos panaszok, életveszélyes állapotok, balesetek, közterületi rosszullétek esetén a lakosság közvetlenül is kérheti az Országos Mentőszolgálat segítségét a 112-es segélyhívó számon.
 2. A jelenlegi rendkívüli helyzetben a betegek fogadása az ügyeleti ellátásban is

kizárólag előzetes telefonos egyeztetés alapján történik.

Kérem, először telefonon keresse a központi ügyeletet a következő számon:

69/511-158

Ezután az ellátás az ügyeletes orvossal történt egyeztetés alapján történik. Kérjük, kövesse orvosa utasításait! Orvosa a tünetek ismeretében fog döntést hozni arról, hogy szükséges-e vizsgálat, esetleg a sürgősségi betegellátó azonnali felkeresése, vagy mentő kiküldése.

Amennyiben személyes megjelenés válik szükségessé, kérem, hogy az ellátást megelőzően a Véradó utcai épület előtti területen, rossz idő esetén a sátorban, a 1,5 méteres biztonsági távolság betartásával és maszkban várakozzanak az ügyeleti ellátás és a háziorvosi ellátás igénybevétele esetén is. Fontos, hogy a megbeszélt időpontra érkezzen, így nem szükséges hosszasan várakozni.

 1. Kérem, vegyék figyelembe, hogy a központi ügyelet is a szokásosnál lényegesen nagyobb terhelésnek van kitéve. Az ügyeleti ellátás során az orvosok, asszisztensek ellátják a személyes megjelenést igénylő eseteket, telefonon konzultálnak a betegekkel, valamint alkalmanként, rendkívül indokolt esetben (ha a probléma más módon nem oldható meg) a beteget személyesen felkeresik otthonában. A fokozott terhelés és a megnövekedett telefonos egyeztetés miatt előfordulhat, hogy csak többszöri próbálkozásra sikerül elérniük az ügyeletes orvost és a háziorvost. Kérem, ebben is a türelmüket és együttműködésüket!
 2. Kérem, hogy amennyiben felmerül a koronavírus fertőzöttség gyanúja, működjenek együtt háziorvosukkal, tartsák be utasításaikat, különös tekintettel a tesztelésre és a karantén elrendelésére vonatkozóan!

 

Pávkovics Gábor

polgármester

Tisztelt Mohácsiak!

A mai napon rendkívüli értekezletet tartottunk a városunkat érintő COVID intézkedésekről. Mint köztudott a járványhelyzetben a még hatékonyabb védekezést és az egészség védelmét szolgálva számos új rendelkezés lépett életbe.

A tegnap megjelent szabályok szerint a tízezer főnél nagyobb lakónépességű települések polgármesterei meghatározhatnak közterületeket, ahol a lakosságot maszk használatra kötelezhetik.
A maszkviselés helyi szabályozásával a célom az, hogy olyan területeken legyen kötelező, ahol esetleg nagyobb tömeg tartózkodhat megfelelő távolságtartás nélkül. Ennek alapján úgy döntöttem, hogy szerda éjféltől kötelező a maszkviselés
- a piacon és
- a vásártéren a vásárok alkalmával.
Közterületen más esetben a maszk viselése jelenleg NEM kötelező.
A rendelet betartását a rendőrség ellenőrizheti.

Vigyázzunk egymásra!

 

 

Szerdán (2020.11.11.) nulla órától érvényes intézkedések:
 
❗️ Kijárási tilalom lép életbe este 20 óra és hajnali 5 óra között. Este 8-ra tehát haza kell érni - kivételt jelent a munkavégzés és a rendkívüli esetek.
❗️ Az éttermek bezárnak, csak házhozszállítás lehetséges, az üzemi étkezdék azonban nyitva lehetnek.
❗️ Az üzletek, fodrászatok, egyéb kisipari szolgáltatók már 19 órakor bezárnak.
❗️ A szállodák csak üzleti célú vendégeket fogadhatnak, turistákat nem.
❗️ Általános rendezvénytilalom lép életbe: legfeljebb 10-en vehetnek részt a családi és magánrendezvény is.
❗️ Esküvő csak lakodalom nélkül lehetséges. A szertartáson csak a szülők, a tanúk, a testvérek és a személyzet lehet jelen. A temetéseken maximum 50-en vehetnek részt.
❗️ A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött lehet megrendezni.
❗️ Szabadtéren az egyéni sportolás megengedett, de az amatőr csapatsport már tilos.
❗️ Zárva maradnak a mozik, a színházak, a fedett uszodák, a múzeumok, az állatkertek, a fitnesztermek.
❗️ A felsőoktatás online módon működhet, a kollégiumokat be kell zárni.
❗️ A középiskolák - tehát 8. osztály fölött - digitális oktatásra állnak át.
❗️ A bölcsődék, óvodák és általános iskolák nyitva maradnak.
❗️ Tesztelni kell hetente, célzottan a kórházi, a bölcsődei, óvodai és iskolai dolgozókat (még akkor is, ha tudjuk, hogy a gyorsteszt nem ad teljes biztonságot).
❗️ Kamarai javaslatra a következő 30 napban a szállodáknál az állam megtéríti a november 8-ig szóló foglalások 80 százalékát. Ennek feltétele: ne legyen elbocsátás és megkapják a fizetésüket a dolgozók.
❗️ Az éttermeknél és szabadidős létesítményeknél a következő 30 napban nem kell járulékot fizetni és az állam megtéríti a bérek 50 százalékát. Ennek is az a feltétele, hogy ne legyen elbocsátás és megkapják a fizetésüket a dolgozók.
 
 
Vigyázzunk egymásra!
 

Az alábbiakban olvashatják a Közétkeztetési Ellátó Szervezet közleményét:

„Tisztelt Mohácsiak, kedves Szülők!

 Orbán Viktor miniszterelnök Úr mai bejelentése következtében a Közétkeztetési Ellátó Szervezet (Tomori konyha) továbbra is biztosítani kívánja minden gyermek étkeztetését! A bölcsődei, óvodai és általános iskolai étkeztetés továbbra is az intézményekben történik.

A középiskolás diákok számára is biztosítjuk az étkeztetést, amennyiben igénylik. Az igénylést a megelőző munkanapon reggel 9-ig tudják leadni a következő elérhetőségeken: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., 69/510-395. Szükséges adatok: Név, cím, iskola, osztály, azon napok, melyeken igényel ételt a gyermek. Az ebédet a Dózsa György u. 30. sz. alatt tudják átvenni 11:00-12:00 között.

A térítési díj összege nem változik.

Kérjük az intézmény területén a járványügyi szabályok betartását!

A diákokon kívül vendégétkezők részére is szívesen biztosítunk ebédet, amennyiben érte tudnak jönni!

Kiszállítást NEM vállalunk!

Köszönettel: Közétkeztetési Ellátó Szervezet”

https://www.facebook.com/pavkovicsgabor

 

Tisztelt Mohácsi Polgárok!

Tájékoztatást kaptam Dr. Csizmadia Csabától a Mohácsi Kórház főigazgatójától:

„Tisztelt Polgármester Úr!

A Mohácsi Kórház COVID járvány ellátásával kapcsolatos változásáról szeretném Önt az alábbiak alapján tájékoztatni:

Az új típusú koronavírus járvány 2. hulláma során az új fertőzöttek és a fertőzésgyanús esetek, valamint a kórházi ellátást igénylő betegek számának emelkedésére tekintettel, a betegek folyamatos ellátásának biztosítása érdekében 2020. november 9-től miniszteri rendelet alapján intézményünk is COVID ellátó kórházzá alakult, mely során köteles a kórházi ellátást igénylő középsúlyos és súlyos, igazolt COVID-19 fertőzött, valamint gyanús betegeket ellátni. Ezen intézkedés biztosítása érdekében kórházi ágyaink 40%-át biztosítjuk a fertőzött betegek ellátására. A sürgősségi ellátást nem igénylő beavatkozások, műtétek elhalasztásra kerülnek, de az utasítás hatályba lépését követően az alábbi beavatkozásokat kötelező jelleggel továbbra is elvégezzük:

- a sürgősségi eseteket folyamatosan ellátjuk (sürgősség szükség: egészségi állapotban bekövetkezett olyan változás, melynek következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában a beteg közvetlen életveszélybe kerülne, ill. súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne)

- transzplantációs eljárások teljes köréhez tartozó, intézményünkben elvégezhető vizsgálatok köre - szigorú járványügyi óvintézkedések betartása mellett

- onkológiai ellátások és ahhoz tartozó vizsgálatok, ideértve az onkológiai szűrővizsgálatokat is

- kardiológiai ellátások köre - szakmai kollégium ajánlása szerint

- az asszisztált reprodukciós eljárások működését biztosító vizsgálatok köre

Intézményünkben továbbra is él a teljes látogatási zárlat, kegyeleti okokból szigorú járványügyi szabályok betartása mellett, kérvényezés alapján közvetlen hozzátartozó rövid ideig tartó látogatást tehet (ennek formáját rendelet részletesen szabályozza). Tekintettel a COVID-os betegek ellátását biztosító elkülönített osztályrészek szükségességére, a jelenleg funkcionáló osztályainkat szakmacsoportok figyelembevételével átcsoportosítjuk, új helyekre költöztetjük a kórház épületegyüttesén belül.

A hozzátartozók tájékoztatásához szükséges telefonos elérhetőségeinket honlapunkon feltüntetjük. További változások esetén folyamatos tájékoztatást adunk Polgármester Úr részére, bízva a közös, hatékony együttműködésben!

Mohács, 2020. november 9.

Tisztelettel: Dr. Csizmadia Csaba”

Vigyázzunk egymásra!

https://www.facebook.com/pavkovicsgabor

 

Tisztelt Mohácsi Polgárok!

Mint köztudott Magyarország Kormánya a koronavírus világjárvány következményeinek elhárítására érdekében veszélyhelyzetet hirdetett ki a mai nappal.

Első járványügyi intézkedéseim között úgy döntöttem, hogy idős városlakóink segítségére ismét megszólítom az önkénteseinket, valamint megkezdjük a közintézményeink és a piac fokozott fertőtlenítését! A napokban ellenőrizzük és pótoljuk a város védőfelszerelés készleteit is.

A holnapi napon a testületi ülés helyett munkaértekezletet tartunk képviselőtársaimmal, ahol főbb téma lesz a járványügyi védekezés, valamint ismertetem az illegális hulladéklerakók megszüntetésére irányuló pályázat részleteit is.

Továbbra is fontosnak tartom, hogy minden intézkedésről azonnal tájékoztassam Önöket a lehető legtöbb fórumon! Kérem csak hiteles és hivatalos forrásból tájékozódjanak!

Fogjunk össze és vigyázzunk egymásra!

Pávkovics Gábor polgármester

https://www.facebook.com/pavkovicsgabor

 

Óvodák, bölcsödék újra kinyitnak a megszokott rend szerint

Tisztelt Szülők!

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a 215/2020 (V.20.) kormány rendelete értelmében óvodáink és a bölcsődénk 2020. május 25-től újra kinyitnak a megszokott rend szerint.

Kérem Önöket vegyék fel a kapcsolatot gyermekük óvodájával, illetve a Bölcsődével és jelezzék hétfői kezdésüket, hogy az étkezés biztosított legyen gyermekük részére.

Hétfői kezdés esetén legkésőbb péntek reggel 9 óráig.

Továbbá tájékoztatom Önöket, hogy a kialakult járványügyi helyzet miatt nyáron minden óvodánk nyitva tart, gyermekük óvodában járása folyamatosan biztosított lesz. Ezzel is segítve Önöket, ha esetleg nincs már szabadságuk, akkor ne legyen probléma gyermekük elhelyezése.

A zavartalan étkezés biztosítása érdekében azonban kérem Önöket, étkezési igényeiket / lemondást is!!! / folyamatosan jelezzék, az étkezést megelőző nap 9 óráig.

Azonban ha gyermekük egészsége érdekében otthon kívánják tartani, lehetőség van rá, a veszélyhelyzet fennállásáig óvodavezetői hatáskörben igazolt hiányzásnak tekintjük.

Köszönjük eddigi türelmüket, kitartásukat! Várjuk a gyermekeket!

Tisztelettel: Hárich-Honvéd Anita

Igazgató

Vásár és piac is lesz szombaton, de az önkormányzat továbbra is kéri körültekintésünket

A vírusjárvány miatt korábban életbe lépett korlátozások enyhítésének köszönhetően május 16-án szombaton Mohácson megtartják a havi vásárt. Ugyanezen a napon a belvárosi piac szintén fogadja a vevőket. 

Az önkormányzat arra kéri az érintett kereskedőket és vásárlókat, hogy mindkét helyszínen továbbra is gondoskodjanak megfelelő védőeszközök, elsősorban a maszk használatáról.

Az óvatosság továbbra is indokolt: az új koronavírus-járvány enyhülőben van ugyan, de teljes egészében még nem ért véget. Köszönjük megértésüket!

Mohács összefog a bajban!

FELHÍVÁS

Mohács összefog a bajban!

Segítsünk a leginkább rászorulóknak a járvány idején!

Az új koronavírus elleni küzdelem jegyében Mohács Város Önkormányzata létrehozott egy pénzügyi alapot: az erre befolyó összegekből a járványhelyzet negatív gazdasági következményei által leginkább sújtott embertársainkat igyekszik támogatni. A gyűjtés során az Önök jóindulatára, szolidaritására is számítunk.

A bajban az önkormányzat sem feledkezik meg a nehéz helyzetbe jutottakról: a város idei költségvetésén belül nemrég 5 millió forintot csoportosítottak át a „Mohácsi Veszélyhelyzeti Települési Támogatás Program segélyalap” előirányzatára. Ezen felül önkormányzatunk pénzbeli adományokat gyűjt, melyet a koronavírus- járvány miatt vagy azzal összefüggésben rendkívüli élethelyzetbe került mohácsi lakosok megsegítésére (természetbeni szociális juttatására) fordít.

Enyhülnek a korlátozások, ám ezután sem vehetjük félvállról a vírus elleni védekezést

A járványügyi helyzet hazai javulásának köszönhetően egyre másra látnak napvilágot azok a központi rendeletek, melyek nyomán sorra enyhülnek a mindennapi életünket érintő korlátozások. Mindezek folyományaként városunkban is könnyebb lesz az élet egyes területeken, ezzel együtt az önkormányzat arra hívja fel a figyelmet: a könnyítés nem jelenti az új koronavírus-járvány végét, a higiénés és védőeszközhasználati szabályok továbbra is érvényben vannak. Élve az enyhítés adta lehetőségekkel, változatlanul legyünk figyelemmel a még érvényben lévő előírásokra, a kötelező teendőkre!

A vész még nem múlt el, valamennyiünk közös odafigyelésére, körültekintésére lesz szükség a továbbiakban is.

Segítsük együtt a vírus elleni küzdelmet: vegyünk részt a speciális vizsgálatokon!

A Pécsi Tudományegyetem tevékenyen szeretne hozzájárulni nem csak, mint egészségügyi intézmény, hanem mint kutatóhely is a járvány elleni küzdelemhez. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az ország egyik nemzetközileg is akkreditált virológiai laboratóriuma a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontjában működik.

A téma kapcsán a PTE vezetése nemrég levélben kereste meg Csorbai Ferenc polgármestert. Mint írják, „A hazai négy, orvos- és egészségtudományi szakembereket képző egyetem, így köztük a Pécsi Tudományegyetem, május 1-jétől közel 18 ezer fő bevonásával országos vizsgálatsorozatot kezdett. A csaknem 500 településen élő állampolgárokat a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közreműködésével reprezentatív kutatás keretében szólítják meg az egyetemek, hogy pontos képet kapjanak a járvány kiterjedéséről és az új típusú koronavírussal fertőzöttek és átfertőzöttek valós számáról.”

Egészségügy: május 4-étől hétfőtől újra indulnak egyes alap- és szakellátások

Egészségügy: május 4-étől hétfőtől újra indulnak egyes alap- és szakellátások

A kedvezőbbre fordult járványügyi helyzetben az egészségügyi ellátások is új rendben zajlanak május 4-étől hétfőtől: minderről április 30-án kelt levelében Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere tájékoztatta a hazai, köztük természetesen a mohácsi egészségügyi szolgáltatók vezetőit.

A szakminiszter felhívásában egyebek mellett rögzíti: „Az új típusú védekezés fontos eleme a mindennapi élet, és ennek részeként az egészségügyi ellátás újraindítása. Ennek megfelelően május 4-étől egyes ellátások újra indulhatnak a szigorú higiénés rendszabályok betartása mellett.” Az EMMI irányítója külön mellékletben hívja fel az érintett egészségügyi szolgáltatók figyelmét arra, hogy mely alapelvek betartása mellett nyílik lehetőség a betegek, páciensek újbóli fogadására és ellátására.

Korlátozásokkal, de május 4-étől (hétfőtől) ismét kinyitja kapuit városunk hulladékudvara

Több, mint egy hónapja már, hogy a szolgáltató Dél-Kom Nonprofit Kft. közleményben tudatta: a kialakult járványhelyzet veszélyeire tekintettel, továbbá a feladatellátási kockázat mérséklése érdekében meghatározatlan ideig szünetelteti a mohácsi lakossági hulladékudvar nyitvatartását.

Tekintettel azonban arra, hogy ugyanezen okból a korábban meghirdetett lomtalanítás is elmaradt, egyre többen jelezték önkormányzatunknak, hogy a feleslegessé vált holmijak tárolása mind több gondot okoz számukra.