Pin It

JÚLIUS 25. – JAKAB NAPJA

Szt., idősebb, vagy Nagy Jakab János apostol bátyja. Heves természetük miatt Jézus a „mennydörgés fiainak” hívta őket. Jakab volt az apostolok közül az első vértanú, I. Heródes Agrippa karddal végeztette ki. Hispániai térítőútjának történeti alapja nincs, arról leginkább legendai források tudósítanak. Síremlékét azonban a 9. sz.-tól – a manapság is igen híres zarándokúthoz kapcsolódó – Santiago de Compostela-ban tisztelik.