Koronavírus hírek, információk - Mohács

Koronavírus hírek, információk - Mohács

Óvodák, bölcsödék újra kinyitnak a megszokott rend szerint

Tisztelt Szülők!

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a 215/2020 (V.20.) kormány rendelete értelmében óvodáink és a bölcsődénk 2020. május 25-től újra kinyitnak a megszokott rend szerint.

Kérem Önöket vegyék fel a kapcsolatot gyermekük óvodájával, illetve a Bölcsődével és jelezzék hétfői kezdésüket, hogy az étkezés biztosított legyen gyermekük részére.

Hétfői kezdés esetén legkésőbb péntek reggel 9 óráig.

Továbbá tájékoztatom Önöket, hogy a kialakult járványügyi helyzet miatt nyáron minden óvodánk nyitva tart, gyermekük óvodában járása folyamatosan biztosított lesz. Ezzel is segítve Önöket, ha esetleg nincs már szabadságuk, akkor ne legyen probléma gyermekük elhelyezése.

A zavartalan étkezés biztosítása érdekében azonban kérem Önöket, étkezési igényeiket / lemondást is!!! / folyamatosan jelezzék, az étkezést megelőző nap 9 óráig.

Azonban ha gyermekük egészsége érdekében otthon kívánják tartani, lehetőség van rá, a veszélyhelyzet fennállásáig óvodavezetői hatáskörben igazolt hiányzásnak tekintjük.

Köszönjük eddigi türelmüket, kitartásukat! Várjuk a gyermekeket!

Tisztelettel: Hárich-Honvéd Anita

Igazgató

Vásár és piac is lesz szombaton, de az önkormányzat továbbra is kéri körültekintésünket

A vírusjárvány miatt korábban életbe lépett korlátozások enyhítésének köszönhetően május 16-án szombaton Mohácson megtartják a havi vásárt. Ugyanezen a napon a belvárosi piac szintén fogadja a vevőket. 

Az önkormányzat arra kéri az érintett kereskedőket és vásárlókat, hogy mindkét helyszínen továbbra is gondoskodjanak megfelelő védőeszközök, elsősorban a maszk használatáról.

Az óvatosság továbbra is indokolt: az új koronavírus-járvány enyhülőben van ugyan, de teljes egészében még nem ért véget. Köszönjük megértésüket!

Mohács összefog a bajban!

FELHÍVÁS

Mohács összefog a bajban!

Segítsünk a leginkább rászorulóknak a járvány idején!

Az új koronavírus elleni küzdelem jegyében Mohács Város Önkormányzata létrehozott egy pénzügyi alapot: az erre befolyó összegekből a járványhelyzet negatív gazdasági következményei által leginkább sújtott embertársainkat igyekszik támogatni. A gyűjtés során az Önök jóindulatára, szolidaritására is számítunk.

A bajban az önkormányzat sem feledkezik meg a nehéz helyzetbe jutottakról: a város idei költségvetésén belül nemrég 5 millió forintot csoportosítottak át a „Mohácsi Veszélyhelyzeti Települési Támogatás Program segélyalap” előirányzatára. Ezen felül önkormányzatunk pénzbeli adományokat gyűjt, melyet a koronavírus- járvány miatt vagy azzal összefüggésben rendkívüli élethelyzetbe került mohácsi lakosok megsegítésére (természetbeni szociális juttatására) fordít.

Enyhülnek a korlátozások, ám ezután sem vehetjük félvállról a vírus elleni védekezést

A járványügyi helyzet hazai javulásának köszönhetően egyre másra látnak napvilágot azok a központi rendeletek, melyek nyomán sorra enyhülnek a mindennapi életünket érintő korlátozások. Mindezek folyományaként városunkban is könnyebb lesz az élet egyes területeken, ezzel együtt az önkormányzat arra hívja fel a figyelmet: a könnyítés nem jelenti az új koronavírus-járvány végét, a higiénés és védőeszközhasználati szabályok továbbra is érvényben vannak. Élve az enyhítés adta lehetőségekkel, változatlanul legyünk figyelemmel a még érvényben lévő előírásokra, a kötelező teendőkre!

A vész még nem múlt el, valamennyiünk közös odafigyelésére, körültekintésére lesz szükség a továbbiakban is.

Segítsük együtt a vírus elleni küzdelmet: vegyünk részt a speciális vizsgálatokon!

A Pécsi Tudományegyetem tevékenyen szeretne hozzájárulni nem csak, mint egészségügyi intézmény, hanem mint kutatóhely is a járvány elleni küzdelemhez. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az ország egyik nemzetközileg is akkreditált virológiai laboratóriuma a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontjában működik.

A téma kapcsán a PTE vezetése nemrég levélben kereste meg Csorbai Ferenc polgármestert. Mint írják, „A hazai négy, orvos- és egészségtudományi szakembereket képző egyetem, így köztük a Pécsi Tudományegyetem, május 1-jétől közel 18 ezer fő bevonásával országos vizsgálatsorozatot kezdett. A csaknem 500 településen élő állampolgárokat a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közreműködésével reprezentatív kutatás keretében szólítják meg az egyetemek, hogy pontos képet kapjanak a járvány kiterjedéséről és az új típusú koronavírussal fertőzöttek és átfertőzöttek valós számáról.”

Egészségügy: május 4-étől hétfőtől újra indulnak egyes alap- és szakellátások

Egészségügy: május 4-étől hétfőtől újra indulnak egyes alap- és szakellátások

A kedvezőbbre fordult járványügyi helyzetben az egészségügyi ellátások is új rendben zajlanak május 4-étől hétfőtől: minderről április 30-án kelt levelében Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere tájékoztatta a hazai, köztük természetesen a mohácsi egészségügyi szolgáltatók vezetőit.

A szakminiszter felhívásában egyebek mellett rögzíti: „Az új típusú védekezés fontos eleme a mindennapi élet, és ennek részeként az egészségügyi ellátás újraindítása. Ennek megfelelően május 4-étől egyes ellátások újra indulhatnak a szigorú higiénés rendszabályok betartása mellett.” Az EMMI irányítója külön mellékletben hívja fel az érintett egészségügyi szolgáltatók figyelmét arra, hogy mely alapelvek betartása mellett nyílik lehetőség a betegek, páciensek újbóli fogadására és ellátására.

Korlátozásokkal, de május 4-étől (hétfőtől) ismét kinyitja kapuit városunk hulladékudvara

Több, mint egy hónapja már, hogy a szolgáltató Dél-Kom Nonprofit Kft. közleményben tudatta: a kialakult járványhelyzet veszélyeire tekintettel, továbbá a feladatellátási kockázat mérséklése érdekében meghatározatlan ideig szünetelteti a mohácsi lakossági hulladékudvar nyitvatartását.

Tekintettel azonban arra, hogy ugyanezen okból a korábban meghirdetett lomtalanítás is elmaradt, egyre többen jelezték önkormányzatunknak, hogy a feleslegessé vált holmijak tárolása mind több gondot okoz számukra.

Mohács Város Polgármesterének  10/2020.(IV.24.) önkormányzati rendelete

a településen működő piac nyitva tartásának és a 65. életévüket betöltött személyek  általi látogatásának helyi szabályairól

Mohács Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján Mohács Város Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljárva, a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV.9.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdésének 12. és 14. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1.§

  • A Mohácsi városi piacot a 65.életévüket betöltött személyek a Mohácsi Önkormányzatnak a piacok és vásárok tartásáról szóló 11/2019. (X.10.) Ör. számú rendeletében meghatározott piaci napokon, hétfőtől-szombatig 6:00-8:30 óráig látogathatják.
    Rajtuk kívül ezen időtartam alatt a piac területén kizárólag az ott árusítók és foglalkoztatottak tartózkodhatnak.
  • A piacon egészségügyi maszk, ennek hiányában annak rendeltetését, funkcióját betöltő egyéb textil vagy más anyag (orrot, arcot takaró sál, kendő) (a továbbiakban: maszk) viselése kötelező.
  • A piacra történő bejutás és ott tartózkodás során a 2 méteres távolságot meg kell tartani.

 2.§

  • A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. április 29. napjától kell alkalmazni.
  • A rendelet a Magyarország Kormánya által a 71/2020. (III.27.) Korm. rendelettel elrendelt, illetve a 95/2020. (IV.9.) Korm rendelettel meghosszabbított kijárási korlátozás megszűnésének kihirdetésével hatályát veszti.

 

Csorbai Ferenc                                 

polgármester                                   

 

Dr. Kovács Mirella

jegyző

 

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. április 24.

 

Dr. Kovács Mirella

jegyző

Szorgos kezek számolták, válogatták és csomagolták a Városháza dísztermében április 24-én kora délután azokat a maszkokat, amelyeket a város önkormányzata juttat majd el a helyi lakossághoz, hogy megfelelő védőeszközökkel is támogassa az új koronavírus-járvány elleni küzdelmet.

A polgármesteri hivatal munkatársai két-két ilyen védőmaszkot helyeztek egy-egy csomagba, melléjük pedig egy kis tájékoztató papirost, amely a maszk használatával kapcsolatos főbb tudnivalókat részletezi. Az önkormányzat azért is döntött e lépés mellett, mert tudatában van: nem könnyű manapság ilyen holmit beszerezni, értesülések szerint sokan még mindig nem tudtak megfelelő védőeszközökhöz jutni.

Közvéleménykutatás a mohácsi piacon: kérdés, miként alakuljon a nyitvatartási idő?

Szerda reggel és délelőtt a Városháza két munkatársa szólította meg folyamatosan a piacra érkezőket. A hölgyek kezében kérdőívek voltak, rajtuk egyetlen kérdés: mikor látogassa az idősebb korosztály e népszerű elárusítóhelyet? A polgármesteri hivatali dolgozók érdeklődésük hátteréről is beszámoltak azoknak, akik figyelmükre érdemesítették őket. A magyarázatokból kiderült: egy kormányrendelet most már lehetőséget ad arra, hogy a polgármester a piac esetében eltérjen a kijárási korlátozásban foglaltaktól. A piacfelügyelőség és az árusok tapasztalatai egyaránt azt mutatják, hogy a kijárási korlátozás által meghatározott rend felülvizsgálatra szorul. Ismert: jelenleg kizárólag a 65 év felettiek vásárolhatnak 9.00 és 12.00 óra között, a többiek ezen idősáv előtt kereshetik fel e belvárosi kereskedelmi létesítményt. Az érintettek ezért közös javaslattal álltak elő: e szerint a jövőben reggel 6.00 és 8.30 óra között látogathassák a piacot a 65 évesnél idősebbek, az ettől fiatalabb korosztály pedig 8.30 után intézhesse a bevásárlást.

A változtatás szükségessége mellett több érv is szól, ezekkel a kérdőívek kezelői egyenként is megismertették a megszólítottakat. Ezek az alábbiak:

A veszélyeztetettebb korosztály így biztonságosabban vásárolhat, hiszen mindjárt nyitásra, az előző napi zárást követően fertőtlenített piacra érkezhet.  Ezenkívül a piac után kényelmesen odaérnek a boltokba, gyógyszertárakba a számukra fenntartott időben. Végül: sokkal többen járnak a fiatalabb korosztályból a piacra, ezért nekik szélesebb idősávot célszerű biztosítani, így elkerülhető a nagyobb tömeg. A kérdőív természetesen anonim, a válaszadóknak csupán arra kell felelniük, hogy 65 év felettiek-e vagy nem érték még el ezt az életkort, ezen felül a „Mikor látogassa az idősebb korosztály a piacot?” kérdésre szükséges felelniük.

A lehetséges válaszok: „9.00 és 12.00 óra között” (azaz a jelenlegi rendben) vagy korábban, „6.00 és 8.30 óra között” (ez lenne az új rend).

A beérkezett válaszokat hamarosan kiértékelik, az esetleges változtatás jövő szerdától, április 29-étől lép érvénybe. Arról, hogy a mohácsiak az új piaclátogatási rendet támogatták-e többségükben vagy az eddigihez ragaszkodnak inkább, természetesen hamarosan tájékoztatjuk Olvasóinkat. Az önkormányzat és a piacfelügyelet ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik véleményükkel, válaszadásukkal segítették a közvéleménykutatást!

Szavazni Mohács Város Önkormányzatának Facebook-oldalán is lehet, a mini közvéleménykutatás holnap, csütörtökön zárul

csak egyéni horgászat, egyéni szabadidős sporttevékenység engedélyezett.

Mohács Város Polgármesterének

8/2020. (IV.17.)  r e n d e l e t e

a veszélyhelyzettel kapcsolatos helyi korlátozásokról

Mohács Város Képviselő-testülete — a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése, és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – hatáskörében eljáró Mohács Város polgármestere a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással összefüggésben meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 118/2020. (IV.16.) Korm- rendelet 1.§-ában kapott felhatalmazás alapján Mohács Város közigazgatási területére az alábbi korlátozásokat rendeli el:

1.§

Korlátozottan látogatható hely: 

A Duna mindkét partján – beleértve a holtágak, illetve a Dunában képződött homokpadok területét is - csak egyéni horgászat, egyéni szabadidős sporttevékenység engedélyezett. Minden más tevékenység (szabadtéri sütés, főzés) TILOS.

2.§

Ez a rendelet 2020. április 18-án 00.00 órától lép hatályba, és 2020. április 19.-én 24.00 órakor hatályát veszti.

Csorbai Ferenc

polgármester

Záradék: A rendelet kihirdetése 2020. április 17.-én 15:00 órakor megtörtént.

Dr. Kovács Mirella

jegyző

Koronavírus – Körkép Mohács testvérvárosaiból

Önkormányzatunk arra kérte testvérvárosainkat, hogy amennyiben kapacitásaik lehetővé teszik, röviden számoljanak be arról, náluk miként alakul a koronavírus-helyzet. Megkeresésünkre a napokban egyelőre Bensheimból, Aranyosgyéresről, Beykozból és Siemianowice Śląskie-ból kaptunk választ. Természetesen amint újabb összefoglalók érkeznek, azokat is közzétesszük.

A Bergstraße körzetben a hét elején 228 koronavírusos beteget tartottak nyilván, ebből huszonhármat Bensheimban. Jó hír, hogy a német testvérvárosunkban regisztrált páciensek közül nyolcan már meggyógyultak. A helyi kórház felkészült a járványra, néhány könnyebb esetet már kezeltek is ott. A közösségi programokat, rendezvényeket lemondták a szervezők. Olyan nagyszabású események maradnak el, mint a harmincezer látogatót vonzó május eleji borvidéktúra és az június elejére tervezett, hagyományos „Bürgerfest” népünnepély. Elhalasztották az eredetileg június 21-re kiírt polgármester-választást is, melyre így várhatóan majd csak novemberben kerülhet sor. Határozatlan ideig az uszodák is zárva tartanak. A társadalmi szolidaritást jól jellemzi, hogy sok nő kezdett maszkvarrásba, a fiatalok pedig önkéntesként vállalták, hogy bevásárolnak az időseknek és a betegeknek.

Az idősek otthonát is nehéz helyzet elé állítja

A vírus elleni védekezés az idősek otthonát is nehéz helyzet elé állítja

A Gólya utcai Egyesített Szociális Intézmény az új koronavírus megjelenése óta különösen nehéz időszakot él át, hiszen köztudott, hogy a járvány által leginkább veszélyeztetett, 65 év feletti korosztály képviselői élik itt mindennapjaikat. Emiatt különösen nagy azok felelőssége, akik a nap 24 órájában gondoskodnak a szépkorúakról és azokról, akiknek egészségi állapota rendszeres odafigyelést, felügyeletet kíván. Vajon miként éli meg a járvány időszakát az ott élők és dolgozók közössége, milyen óvintézkedéseket tesznek közösen azért, hogy e veszélyes vírust kívül tartsák az intézmény falain? Kérdéseinkre Varga Veronika, az ESZI vezetője válaszolt:

A Duna bal partján

A koronavírus Mohács-szigetet sem kerül(het)i el: így védekeznek, figyelnek egymásra a Duna bal partján

Bár városunk közigazgatási területének nagyobbik része Mohács-szigeten található, az ottani népesség arányaiban jóval kisebb számú a jobb parton élőkéhez viszonyítva. Köztudott: a több mint húsz éve létező részönkormányzat működése óta az itteni településrészek sokat fejlődtek, szépültek, s ez nem csupán a központi szerepet betöltő Újmohácsra igaz. A világban pár hónapja megjelenő, sajnos igen komoly veszélyt jelentő új koronavírussal természetesen a Duna bal partján is igyekeznek felvenni a harcot. Vajon hogyan, milyen eszközökkel próbál eredményes lenni e küzdelemben a közismerten összetartó, pár száz fős közösség? Kérdéseinkre Szurcsikné Fábián Gyöngyi, a Mohács-szigeti Településrészi Önkormányzat vezetője, a városi képviselő-testület tagja válaszolt.

Ismét „mindent” lehet árulni a piacon: ám egymástól csak tisztes távolságra

Ismét „mindent” lehet árulni a piacon: ám egymástól csak tisztes távolságra

A közelmúltban bevezetett intézkedést, nevezetesen, hogy a járványveszélyre tekintettel kizárólag zöldség-, gyümölcs- és élelmiszerárusok jelenhetnek meg portékájukkal a mohácsi piacon, átmenetileg felfüggesztették. Magyarázat erre, hogy nagyon sokan itt és ilyenkor szerzik be a kereskedőktől a különféle zöldségfélék (paprika, paradicsom stb.) palántáit. A piacfelügyelet, egyetértésben az önkormányzattal, úgy döntött: mostantól ismét minden egyéb, itt megszokott áruféleséget lehet kínálni a piac vásárlóközönségének, s ehhez a biztonságosabb vásárlás feltételeit is igyekeztek megteremteni. Ennek érdekében az elárusítóasztalokat széthúzták, egymástól nagyobb távolságra, 4-5 méterre helyezték el, így az itt megfordulók könnyebben be tudják tartani az előírt, ember és ember közti, legalább másfélméteres távolságot. A piacfelügyelet továbbra is arra kéri Önöket: kizárólag a vásárlás időtartamában tartózkodjanak a piac területén, ismerőseikkel – a máskor megszokott, ráérősebb beszélgetés helyett – igyekezzenek csupán az üdvözlésre szorítkozni, s minden alkalommal (maguk és a környezetük védelme érdekében) szíveskedjenek maszkot és gumikesztyűt viselni.

Dr. Csizmadia Csaba: „A mohácsiak többsége fegyelmezett résztvevője a vírus elleni küzdelemnek…”

Öt, igazoltan fertőzött személy van Kórházunk ellátási területén

Dr. Csizmadia Csaba: „A mohácsiak többsége fegyelmezett résztvevője a vírus elleni küzdelemnek…”

Két, katonai vezető érkezett hétfőn egészségügyi centrumunkba, hogy átvegyék a védekezés irányítási feladatait

Hétfőn reggel, március 30-án a rendkívüli képviselő-testületi ülés kezdeteként Csorbai Ferenc polgármester kérésére Dr. Csizmadia Csaba a kórház főigazgató-főorvosa, aki képviselőként is helyet foglal a város képviselő-testületében, összefoglaló tájékoztatót tartott a jelenlegi járványügyi helyzetről, kitérve arra is, hogy az itteni egészségügy hol tart a felkészülésben.

Nem csupán tartalmában, „megjelenésében” is eltért a tanácskozás a megszokottól: egyrészt természetesen a vírushelyzet volt az első számú téma, az ezzel kapcsolatos, szerteágazó feladatok, a jelen helyzet és a várható kilátások értékelése. Polgármesterünk, alpolgármestereink, jegyzőnk, a képviselők és a szűk körű hallgatóság maszkban követte a fejleményeket, néhányan gumikesztyűt húzva emelték magasabb szintre a maguk védelmét.

Reszkess, új koronavírus! Jönnek a mohácsi busók!

Hát, nem lennénk most a világot és Mohácsot is fenyegető kórokozó helyében… Merthogy pillanatokon belül a busók is felveszik velük a harcot, no nem faragott maszk mögé bújva, kereplőkkel, ágyúdörgéssel és máglyatűzzel, hanem a segítségnyújtás változatos formáival.

A közel 1.800 fős, hatvannál is több csoportba szerveződött álarcos, birkabundás közösség a Busójárás főszervezője szavára áll csatasorba. A Városháza kulturális referense, aki évek óta remek kapcsolatot ápol e közösségekkel, úgy gondolta: nagyon sok helyen kél el a segítség e nehéz napokban, hetekben városszerte, s a busók több alkalommal bizonyították már, hogy a szívük a helyén: nem egy jótékonysági akció, karitatív célú gyűjtés van már a hátuk mögött. Nos, e hölgynek elég volt egy kör-sms-t küldenie a busócsoportoknak, s rövid idő alatt már érkeztek is a válaszok: jönnek, egyre többen közülük, hogy önkéntesként vehessék ki részüket az idősek, a járvány miatt otthon maradni kényszerülők ellátásából.

De ott vannak a „gáton” mások is. A Mohácsi TE 1888 nem egy edzője, sportolója jelezte már: szívesen segít ott, ahová irányítják. És sorra kapjuk a híreket, sztorikat az emberi, olykor megható történetekről. Egy segítségkérő telefon Mészáros Györgyöt, a határrendészet itteni parancsnokát is elérte. Mint kiderült: baj van. A magyar-horvát határ lezárása után egy Mohácson is élő kettős állampolgár elszakadt a családjától. Ő itt, hozzátartozói a határ túloldalán.
És érvényben a szabály: aki külföldön járt, kéthetes házikaranténra kényszerül. Rendben, de közben gyógyszer kéne a Szőlőhegyen élő idős férfinak. És nincs, aki beszerezze, elvigye neki… De van! – tette fel a kezét Mészáros György beosztottjainak egyike a felettesétől hallottak után. Szolgálata leteltével a jelentkező rövid kérdezz-feleleket követően beszerezte a szükséges patikaszert, s autóján már robogott is a Szőlőhegy felé.

A jelek szerint nem csak a vírust nem lehet megállítani – az emberi jóindulatot, segíteni akarást sem…

Éjféltől hazánkban is életbe lép a kijárás korlátozásának tilalma

A mai Magyar Közlönyben, vagyis a Kormány hivatalos lapjában látott napvilágot a 71/2020. (III. 27.) számú rendelet, amely a kijárás korlátozásáról szól: a szabályozás március 28-án lép hatályba (vagyis ma éjféltől érvényes) és április 11-én veszti hatályát.

Az új rendelet az alábbiakat írja elő számunkra:

  • Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. Ezt a bekezdést a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.
  • Vendéglátó üzletben – az  ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az  elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.
  • A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.

Melyek az alapos alapos indokok? Felsorolják ezeket is: